Vitajte na stránkach J.V.C. Myjava

Vítame Vás na stránkach našej spoločnosti. Poskytujeme komplexné služby v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a informačných technológií, a ako doplnkové služby výroba pečiatok a gravírovanie na rôzne materiály. Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti so zaistením dodávok ponúkanej techniky podľa požiadaviek zákazníkov. Obráťte sa vždy na profesionálov. Sme Vám k dispozícií s riešením akýchkoľvek problémov v danej oblasti.

Nájdete nás na adrese: Kamenné 16/1057,  MYJAVA tel.: +421 905 328 890

Fotogaléria produktov

/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/an71jq-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/arch-krabica400x335x265-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/canli110-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/flip-cha-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/hp-5949a-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/hp-q2613ax-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/hpcm1312nfi-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/hpm1132-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/lm2294-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/logc5500re-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/mintc16-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/nastenka-korkova-30x40-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/pe700xc-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/peabindth-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/peat14-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/rezacka-dahle-350-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/sanon-a4-pakovy-karton-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/sanon-esselte-a4-pakovy-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/sanon-herlitz-uzky-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/soldi150-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/soldi460-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/sue40-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/tabula-trend-90x120-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/tabula-otocna-revolver-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/tabula-whiteboard-slim-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/taska-notebook-jnl34315r-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/taskampm-notebook-x222-jpg1/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/a112283-5603-jpg/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/hpm1522nf-jpg/
/album/fotogaleria-j-v-c-myjava/metcode50-jpg/

Vyhľadávanie

Kontakt

J.V.C. Myjava Kamenné 16/1057
Myjava
90701
+421 905 328 890

Anketa

Páčia sa Vám naše stránky?

Áno (132)
63%

Nie (78)
37%

Celkový počet hlasov: 210

Diskusná téma: J.V.C. Myjava

Dátum: 15.07.2020

Vložil: Jarewastapeva

Titulok: attendila agjph

boost my credit score https://creditscorewww.com/ check my credit report <a href="https://creditscorewww.com/ ">credit score </a> check my credit report

Dátum: 15.07.2020

Vložil: futHoanynoftHer

Titulok: actismacquise pybfq

credit bureaus [url=https://creditscorewww.com/ ]consumer credit report [/url] credit report agencies free credit report experian

Dátum: 15.07.2020

Vložil: JoshuaPah

Titulok: Do you want cheap and innovative advertising for little money?

Gооd dаy! jvcmyjava.eu

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl lеgit?
Wе sеll а nеw wаy оf sеnding prоpоsаl thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

Dátum: 14.07.2020

Vložil: Jarewastapeva

Titulok: attendila rhiqg

experian free credit score my annual credit report <a href=" https://creditscorewww.com/ ">equifax credit report </a> free credit score equifax [url=https://creditscorewww.com/ ]credit score scale [/url]

Dátum: 14.07.2020

Vložil: futHoanynoftHer

Titulok: actismacquise krewy

free transunion credit report [url=https://creditscorewww.com/ ]credit sesame [/url] what is the highest credit score possible <a href="https://creditscorewww.com/ ">credit reporting agencies </a> experian credit

Dátum: 13.07.2020

Vložil: EthelInown

Titulok: ARASHI - Face Down : Reborn Official Lyric Video

<a href=https://arashi5official.jppost.info/s6Cfg7Ghem7cfas/arashi-face><img src="https://i.ytimg.com/vi/QpfQPiJ6wKE/hqdefault.jpg"></a>

ARASHI - <a href=https://arashi5official.jppost.info/s6Cfg7Ghem7cfas/arashi-face>Face</a> Down : Reborn Official Lyric Video

Dátum: 13.07.2020

Vložil: Edwardwhelo

Titulok: Work at home. Зарабатывай дома

Внимание! Создана новая модификация 3D БОТОВ для сайтов и ЧАТ ботов, теперь они визуальные - почти живые, работают 24/7 и БЕСПЛАТНО. Зарабатывают для Вас деньги в Интернет на полном АВТОМАТЕ и полуавтомате. Цена: вопроса от 270$ примеры здесь

Dátum: 12.07.2020

Vložil: MichaelBow

Titulok: Help Help

Добрый день , нужна помощь

карта 5536 9138 0823 2983

Help with money !!!

Donate some money 5536 9138 0823 2983

Dátum: 12.07.2020

Vložil: WandaFrica

Titulok: A Trip To Disney's Fort Wilderness Resort To Check Out The Horses At The All New Tri-Circle-D Ranch

<a href=https://thetimtracker.uzworld.info/a-trip/b57bscioYo6PgHw.html><img src="https://i.ytimg.com/vi/6evyer2--NI/hqdefault.jpg"></a>

A Trip To Disney's Fort <a href=https://thetimtracker.uzworld.info/a-trip/b57bscioYo6PgHw.html>Wilderness</a> Resort To Check Out The Horses At The All New Tri-Circle-D Ranch

Dátum: 12.07.2020

Vložil: Williamfaica

Titulok: Best online casinos 2020

Flower accessible Casino websites amidst capacious commission - <a href=https://casino-online-us.com/>real time online casino </a>
uk bingo sites bonus
best online casino ratings

aristocratic gravy for late sweat